Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลบางหมาก ตำบล บางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
   คู่มือประชาชน
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงาน
   รายการทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  บริการประชาชน
   การจัดการความรู้
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
ระบบอีเมล์สารบรรณ
ทต.บางหมาก

รายงานสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ทต.บางหมาก

เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ
นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางหมาก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 6)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชุมชนและสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ ชุมชนปลอดขยะ และ โรงเรียนปลอดขยะปี 2565 (ดู : 3)
ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข็มที่ 3 (ดู : 10)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบางหมาก
ประกาศเทศบาลตำบลบางหมาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 34)
ประกาศเทศบาลตำบลบางหมาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 32)
ประกาศเทศบาลตำบลบางหมาก เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ดู : 19)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลบางหมาก
 
ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 ณ เทศบาลตำบลบางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก พร้อมทีมบริหาร เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลบางหมาก ช่วยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำที่ล้นออกมาจากสระน้ำสาธารณะ พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก และไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้กับสระน้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก มอบให้รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย บ้านเรือนได้รับความเสียหาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก พร้อมทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหมาก ร่วมให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตำบลบางหมาก ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนชิโนฟาร์มและไม่ได้มาฉีดตามกำหนดที่เทศบาลตำบลบางหมาก โดยโรงพยาบาลชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์ให้มารับบริการฉีดเพิ่มเติม ณ ห้างบิ๊กซี ชุมพร ในวันนี้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก พร้อมด้วยทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 👉ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว ตามคำสั่งสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในพื้นที่ ต.บางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก พร้อมทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลร่วมกับ นายอภิชัย(สจ.ต้อม)อินทนาคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลบางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก ทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางหมากร่วมกับพระครูปลัดธัญภูวริษฐ์ โชติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดคูขุด ผอ.รพ.สต.บางหมาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ลงพื้นที่แจกน้ำดื่ม และยาป้องกันโรคน้ำกัดเท้า ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก พร้อมทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่แจกข้าวกล่องและน้ำดื่ม แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลบางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก พร้อมทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดอำเภอเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 ณ เทศบาลตำบลบางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก พร้อมทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางหมาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่แจกข้าวกล่องและน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลบางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว
ตามคำสั่งสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในพื้นที่ ต.บางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว
ตามคำสั่งสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในพื้นที่ ต.บางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบข้าวกล่องให้แก่ผู้ที่กักตัว
ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.บางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
ที่ได้รับมอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว
ตามคำสั่งสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในพื้นที่
ต.บางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว
ตามคำสั่งสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในพื้นที่ ต.บางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลบางหมาก
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลบางหมาก
ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง (ดู : 30)
ประกาศรับสมัครสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 72)
ประกาศรับสมัครสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 59)

แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
test
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดมหาราชวชิรมงคล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กู้ภัย กู้ชีพ เทศบาลตำบลบางหมาก
 
test
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
     

 

159 หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000โทรศัพท์ : 077 598 508 โทรสาร : 077 598 508
E-mail Address : saraban@bangmakcity.go.th
Copyright © 2018. www.bangmakcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs